[1]
Osadcha, T. and Melnychenko, O. 2022. CURRENT SITUATION ON THE POLAND REAL ESTATE MARKET. European Cooperation. 1, 53 (Jan. 2022), 20-30. DOI:https://doi.org/10.32070/ec.v1i53.123.