Osadcha, T., & Melnychenko, O. (2022). CURRENT SITUATION ON THE POLAND REAL ESTATE MARKET. European Cooperation, 1(53), 20-30. https://doi.org/10.32070/ec.v1i53.123