MATHEMATICAL TOOLS FOR FINANCING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS' EFFICIENCY EVALUATION

  • Vladyslav Maslov Banking University
Keywords: public-private partnership, efficiency, financing of public-private partnership projects, mathematical model

Abstract

This article summarises the mathematical tools for a reasonable choice the options and for public-private partnership projects' sources of funding calculating effectiveness. The study aimed to identify and analyse the prerequisites for the need to share benefits and costs in determining the effectiveness of financing public-private partnership projects. The systematisation of literature sources and approaches to addressing the problem showed that the formalised mathematical models using is a prerequisite for openness and transparency of agreements between government and business in case of the funding sources' efficiency evaluation in the public-private partnership projects.

The urgency of solving this scientific problem is that the introduction and implementation of public-private partnership projects lead to the funds' redistribution, risks and responsibilities between government and business, which will expand profitable areas for business and society.

The article presents methodological approaches to the public-private partnership project financing effectiveness assessment from own funds using the method of discounted cash flows. It is determined that the systematic own funds' reinvestment provides a gradual incomes increase, which occurs at the stage of project implementation when its results begin to give economic effect.

The methodological tools in this study were: methods of economic and mathematical modeling in calculating the financing of public-private partnership projects' effectiveness; analysis and synthesis in the effectiveness of investing and reinvesting own funds in public-private partnership projects studying. The object of this study is the financing effectiveness of public-private partnership projects' evaluating process. The results of this study can be used for solving the problems of financing the state functions in Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vladyslav Maslov, Banking University

Vice-Rector for Socio-Economic Development

References

Korbus B., Srokosz T., & Wawrzyniak M. (2010). Partnerstvo publiczno-prywatne: Poradnik. Urząd Zamówień Publicznych Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych. Warszawa. r.158 с. [in Polish]
Korbus B. (2010) Partnerstwo publiczno-prywatne: Poradnik, red. B. Korbus, Warszawa, s. 21. [in Polish]
Brzozowska K. (2010) Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty, Warszawa , s. 29-30. [in Polish]
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), zwana dalej ustawą o PPP. [in Polish]
Kasan-Kok T. i Załęczna M., (2010) Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju przestrzeni miejskiej. Polska praktyka na tle regulacji unijnych, Warszawa, s. 25. [in Polish]
Gonet W., (2009) Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów i pism. Wyd. LexisNexis, Warszawa, s. 54. [in Polish]
Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 PartPublPrywU, terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane, stanowić będą obligatoryjne kryterium oceny ofert w postępowaniu o wybór partnera prywatnego. Najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 PartPublPrywU, terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane, stanowić będą obligatoryjne kryterium oceny ofert w postępowaniu o wybór partnera prywatnego. Najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia (z punktu widzenia strony publicznej) będzie również przesądzał o wyborze danej oferty, jako najkorzystniejszej – art. 6 ust. 2 pkt. 1 PartPublPrywU. [in Polish]
Vozniak H.V., Kuznyetsova A.Ya. (2005) Metodychni osoblyvosti otsinky efektyvnosti finansuvannia innovatsiinykh proektiv prybutkom vid osnovnoi diialnosti [Methodological features of assessing the effectiveness of financing innovative projects by profits from the main activity]. Aktualni problemy ekonomiky. №4 (46). S.81-92. [in Ukrainian].
Kuznyetsova A.Ya., Klipkova O.I., Maslov V.O. (2021) Metodolohiia otsiniuvannia efektyvnosti proiektiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky. – № 6. - S. 339-349 [in Ukrainian].
Kuznyetsova A.Ya., (2005) Finansuvannia investytsiino-innovatsiinoi diialnosti: Monohrafiia [Financing of investment and innovation activities: Monograph]. Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia NAN Ukrainy ta in. L: Lviv. bankiv. in-t NBU, 367 s. [in Ukrainian].
Kuznyetsova A.Ya., Kozmuk N. I., Klipkova O. I., Stetsevych A. I. (2021) Strukturna paradyhma innovatsiino-investytsiinoho partnerstva. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky. – Vyp.2. – № 37. – S. 351-361. [in Ukrainian].
Belz O., (2004) Ekonomichna otsinka efektyvnosti investytsiinykh proektiv [Economic evaluation of the effectiveness of investment projects] Visnyk Lviv. Un-tu.- Seriia ekon., Vyp.33.S.184-192. [in Ukrainian].
Vozniak H.V., Kuznyetsova A.Ya. (2005) Metodychni osoblyvosti otsinky efektyvnosti finansuvannia innovatsiinykh proektiv prybutkom vid osnovnoi diialnosti [Methodological features of assessing the effectiveness of financing innovative projects by profits from the main activity] Aktualni problemy ekonomiky .№4 (46). S.81-92. [in Ukrainian].
Zavlyn P.N., Vasylev A.V. (1998) Otsenka эffektyvnosty ynnovatsyi. [Evaluating the effectiveness of innovation] SPb.: Yzdatelskyi dom “Byznes-pressa”, 216 s. [in Russian]
Vozniak H.V. (2005) Ekonomiko-matematychnyi analiz otsinky efektyvnosti innovatsiinykh proektiv, shcho finansuiutsia za rakhunok vlasnykh koshtiv [Economic and mathematical analysis of the evaluation of the effectiveness of innovative projects financed from own funds] Zbirnyk naukovykh prats: Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy .- Sumy: Ukrainska akademiia bankivskoi spravy, tom 14, S.348-362. [in Ukrainian].
Published
2022-01-31
How to Cite
Maslov, V. (2022). MATHEMATICAL TOOLS FOR FINANCING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS’ EFFICIENCY EVALUATION. European Cooperation, 1(53), 31-42. https://doi.org/10.32070/ec.v1i53.124