Międzynarodowy Zbiór prac naukowych «Współpraca Europejska», ISSN 2449-7320, e-ISSN 2449-8726, 2545-3483

International Publication of Scholarly Papers
Founded and published by Consilium LLC
58 Marszalkowska str., Warsaw, Poland, 00545
Email: editor@european-cooperation.eu